Bygget av Solsidan går bra - 75 lägenheter sålda (ÖA)