Kommunalråd positiv till miljonsatsning på Varvsberget (ÖA)