Nicklas Nyberg på Lindström-utställning i Chicago (ÖA)