Kommer Nyberg att ro sitt nya projekt iland? (Ledare, ÖA)