Vägen till Varvsberget - stadsarkitekt om Örnboets utmaningar (ÖA)

Kommunen har nu påbörjat sitt arbete. Vi ser fram emot utvecklingen av Örnsköldsvik.

https://www.allehanda.se/artikel/vagen-till-varvsberget-for-brant-stadsarkitekten-om-ornboets-utmaningar-valdigt-stort-ingrepp-pa-berget