Brf Bilhandlaren, Teg i Umeå

På Norra Obbolavägen 28, nära Tegsbron och Tegs centrum, finns idag Expo-huset med bland annat Expo och Cykelhandel.

Det pågår för närvarande arbete med att ändra detaljplanen från handel till bostadsändamål. Planen är att bygga ca 250 bostadsrättslägenheter med parkeringsgarage under mark.

Planerad byggstart under 2023.

Intresseanmälan kan göras till Sara Nylander, sara@nybergs.nu.