Brf Bilhandlaren

På Norra Obbolavägen 28, nära Tegsbron och Tegs centrum, finns idag Expo-huset med bland annat Expo och Cykelhandel.

Det pågår för närvarande arbete med att ändra detaljplanen från handel till bostadsändamål. Planen är att bygga ca 160 bostadsrättslägenheter med parkeringsgarage under mark.

Intresseanmälan kan göras till Sara Nylander, sara@nybergs.nu.