Brf Kyrkbacken - Umeå

Kyrkbacken i Umeå AB förvärvade i december 2017 fastigheten Kommunalhuset 3, Backenvägen 146, med mark och byggnad från Umeå Pastorat. Kyrkan sålde fastigheten på grund av flytt till egna nya lokaler som passade verksamheten bättre.

Ansökan om ny detaljplan lämnades in i slutet av 2017 och 17 juni 2020 antogs den nya detaljplanen i kommunfullmäktige. Detaljplanen är för närvarande överklagad och beslut i Mark- och Miljödomstolen avvaktas. 

På fastigheten ska tre huskroppar byggas med totalt med ca 70 bostadsrättslägenheter, 1-4 rok med tyngdpunkt på 3-4 rok.

Ett parkeringsgarage byggs under mark för att skapa bilfria grönområden på gården. Från garaget finns hiss och trapphus upp till lägenheterna. Fler bostadsrätter efterfrågas i området och kompletterar den befintliga bebyggelsen. Försäljningen beräknas påbörjas 2021-2022.

Intresseanmälan kan göras till Sara Nylander, sara@nybergs.nu.