Brf Kyrkbacken - Umeå

Kyrkbacken i Umeå AB förvärvade i december 2017 fastigheten Kommunalhuset 3, Backenvägen 146, med mark och byggnad från Umeå Pastorat. Kyrkan sålde fastigheten på grund av flytt till egna nya lokaler som passade verksamheten bättre.

För närvarande pågår arbete för att ta fram en ny detaljplan för bostadsändamål.

På fastigheten ska flerfamiljshus byggas med ca 50 bostadsrättslägenheter. Lägenheterna kommer finnas från 1-4 rok med inglasade balkonger.

Försäljningen beräknas påbörjas under slutet av 2024.

Intresseanmälan kan göras till Sara Nylander, sara@nybergs.nu.