Projekt Örnboet - utveckling av Varvsberget Örnsköldsvik

På Varvsbergets topp kommer det att byggas 99 nya lägenheter samt en berghiss som ger förbättrad
kommunikation och tillgänglighet till Varvsberget för alla boende, Öviksbor och turister. Dessutom
byggs en restaurang med panoramautsikt högst upp i mittersta delen. Berghissen kommer att få
hållplatser vid Resecentrum, Kusthöjden och Varvsbergets topp. Vid hållplatsen på Varvsbergets topp
skapas även en stor offentlig utsiktsplats som är tillgänglig för alla.

– Det kommer bli en investering på runt 300 miljoner kronor och det känns extra roligt att återigen få
satsa i Övik då våra övriga projekt för tillfället finns i Umeå. Detta är ett unikt projekt där alla
lägenheter har en enastående utsikt åt alla håll, mot stan, hamnen, Trysunda, Ulvön, vindkraftsparken
i Sidensjö etc , säger Nicklas Nyberg VD och ägare till Nybergs Fastigheter.
En viktig del i arbetet kring byggnadernas placering och utformning har varit att se till att det blir
minimal påverkan på befintlig markyta. Byggnaderna är därför placerade längst ut på sluttningen så
allmänhetens tillgång till ytor påverkas minimalt. Ett garage döljs i bergssluttningen av växtlighet och
skapar friytor och utsiktsplatser i entréplanet. Från garaget tar man sig direkt till respektive
våningsplan via hiss eller trappuppgång.
De nya lägenheterna i detta projekt tillsammans med redan byggda ägarlägenheter och villor samt
byggrätter på Kusthöjden gör det äntligen möjligt att gemensamt investera i en berghiss.

-Varvsberget är en speciell plats i Övik och för oss är det viktigt att det även fortsatt ska vara en publik
plats för alla Öviksbor och turister. Med detta projekt ökar dessutom tillgängligenhet med en berghiss
och utsiktsplats. Varvsberget blir nu en central plats, säger Anna Edman, Fastighetschef på Nybergs
Fastigheter.

Lägenheterna blir 1-4 rok med blandade upplåtelseformer. En tredjedel hyresrätter och två
tredjedelar bostadsrätter där Övikshem bygger hyresrätter i den mittersta byggnaden.
Lägenheterna har ljusinsläpp och utsikt i två väderstreck. Fönstren har placerats för att sprida ljuset i hela
lägenheten vilket blir första intrycket redan i entrén.
Lägenheterna har såväl inglasade som öppna balkonger med utsikt över stad, vatten, berg och dalar.

- Gestaltningen av Örnboet utgår från kontrasten mellan å ena sidan det monumentala, stiliga och
pampiga, å andra sidan det jordnära, naturlika och funktionella. Jag har försökt visa kontrasterna med
hjälp av slottet Hohenwerfen och naturens egna örnbon.
Det symmetriska formspråket och den eleganta fasaden av vitt glas bryter ifrån och skapar en ljus och
på kvällen upplyst fond på Varvsbergets topp. Träformationer, växtlighet och färgval harmonierar med
den omgivande naturen och de omkringliggande byggnaderna, säger Staffan Lindahl Arkitekt på TM
Konsult.

- Redan första gången vi hörde talas om Örnboet kändes det som ett mycket intressant projekt, och att vi nu får vara en del i projektet och kan vara med och påverka känns både inspirerande och spännande, säger Lars Österlund vd för Övikshem. Genom denna satsning kan vi som allmännyttigt bostadsbolag tillsammans med en privat aktör bidra till stadens utveckling.