Ting1

Sommaren 2010 bildades företaget Nyberg, Kai och Wingårdh AB av Nicklas Nyberg, Torsten Kai-Larsen & Gert Wingårdh. Beslut hade fattats att bygga på och vidareutveckla ”Tingshuset” i Örnsköldsvik.

Den befintliga fastigheten, Tingshuset, bevarades och en tredimensionell fastighetsbildning skapades. Detta innebar att en befintlig eller nybyggd fastighet kan delas upp i horisontalplan vilket möjliggör att en fastighet med egen lagfart kan ligga ovanför en annan. För Ting1, som projektet benämndes, så innebar detta att en bostadsrättsförening bildades och 51 lägenheter byggdes ovanpå den befintliga byggnaden. Den nya byggnaden grundlades på innergården och har inte någon fysisk kontakt med befintlig byggnad.

Utformning av den tillbyggda delen på 11 våningar är en skapelse av den prisbelönta arkitekten Gert Wingårdh.

Fasaden består av glaserad högblank keramik. Färgerna har Wingårdh valt med Norrlands största konstnär, Bengt Lindström, som inspirationskälla.
Bygglovet var klart i december 2011, detaljplanen vann laga kraft under januari 2012 och byggstart i februari 2012. Fastigheten invigdes 24 oktober och var klar för inflyttning 31 oktober 2013.

Totalt finns 51 lägenheter med i huvudsak fem lägenheter per våningsplan med fördelningen en 1 ROK, två 3 ROK samt två 4 ROK.
Takhöjden i lägenheterna är 2,75 m istället för som brukligt 2,40-2,50 m. Lägenheterna har stora fönster (160 cm*150 cm, bröstning 60 cm) samt stora inglasade balkonger (78 balkonger fördelade på 51 lägenheter).

19 varmgarageplatser finns med infart i källarvåningen samt anslutning inomhus till trapphus och hissar. Även 14 carportar samt 5 motorvärmarplatser finns i anslutning till garaget.

Stadgarna i föreningen tillåter även att juridisk person har möjlighet att köpa en lägenhet. Uthyrning i andra hand godkänns.